Služby Home
 1. Preimplantační genetický screening (PGS)
  • aneuploidií z blastomer metodou FISH formou klinického servisu
  • aneuploidií z blastomer metodou FISH formou laboratorního servisu
 2. Preimplantační genetická diagnostika (PGD)
  • aneuploidií z blastomer metodou FISH formou klinického servisu
  • aneuploidií z blastomer metodou FISH formou laboratorního servisu
  • aneuploidií z pólových tělísek metodou FISH formou klinického servisu
  • aneuploidií z pólových tělísek metodou FISH formou laboratorního servisu
  • translokací z blastomer metodou FISH formou klinického servisu
  • translokací z blastomer metodou FISH formou laboratorního servisu
  • monogenních chorob z blastomer metodou PCR formou klinického servisu
  • monogenních chorob z blastomer metodou PCR formou laboratorního servisu
 3. Školení pracovníků
  • v metodách preimplantační genetické diagnostiky (PGD)
 4. Vyšetření vzorků spermií
  • na výskyt aneuploidií metodou FISH
  • na výskyt translokací metodou FISH
  • na poruchy struktury chromatinu (SCSA)
 5. Vydávání odborné literatury
 6. Genetické konzultace
  • Preventivní genetické konzultace před otěhotněním
  • Genetické konzultace před léčbou poruch plodnosti
  • Genetické konzultace před preimplantační genetickou diagnostikou
  • Vývoj individuálních postupů při preimplantační genetické diagnostice monogenních chorob
  • Genetické konzultace při podezření na vrozenou vadu v těhotenství

Forma klinického servisu znamená kompletní provedení cyklu PGD na pracovišti Genprogressu. Forma laboratorního servisu znamená vyšetření včetně odběru blastomer (pólových tělísek) pracovníkem Genprogressu na pracovišti objednatele nebo vyšetření materiálu fixovaného na pracovišti objednatele.

Podrobné podmínky je třeba dohodnout elektronickou poštou pomocí formuláře nebo telefonicky na čísle 533 306 351.

Další metody budou postupně přidávány po zavedení a klinickém vyzkoušení.

© GENPROGRESS s.r.o.   

Pomáháme
předcházet
vrozeným vadám