Novinky Home
  • Seriál článků o genetice kardiovaskulárních onemocnění II - V časopisu Cor et Vasa vyšel druhý díl seriálu článků o genetice srdečních a cévních onemocnění naší klinické genetičky MUDr. Ilgy Grochové a spoluautorů: Genetika v kardiologii Část II. Základní pojmy v genetice, vyšetřovací metody, typy dědičností, chromosomální aberace, genetika vrozených srdečních vad. Cor Vasa 2007;49(6):229-236. (20.06.2007)
  • Seriál článků o genetice kardiovaskulárních onemocnění - V časopisu Cor et Vasa vyšel první díl seriálu článků o genetice srdečních a cévních onemocnění autorů Ilga Grochová a Ladislav Groch. MUDr. Ilga Grochová je vedoucí klinickou genetičkou zdravotnického zařízení GENPROGRESS, MUDr. Ladislav Groch je primářem I.interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. (22.05.2007)
  • Společný úspěch pracovníků společností REPROMEDA a GENPROGRESS - Pracovníkům REPROMEDA s.r.o. a GENPROGRESS s.r.o. se podařilo společně uvést do praxe vlastní modifikaci preimplantační genetické diagnostiky dědičné choroby svalové dystrofie Duchenne. Jde o onemocnění vázané na chromozóm X, zavedená metoda umožňuje posoudit, zda gen pro dystrofin obsahuje příslušnou mutaci. (31.03.2006)
  • Výsledky za rok 2005 - Za rok 2005 jsme vyšetřili pomocí preimplantační genetické diagnostiky 1081 embryí. 95,5% všech zkoumaných blastomer bylo úspěšně diagnostikováno. (31.01.2006)
  • Výsledky za rok 2004 - Za rok 2004 jsme vyšetřili pomocí preimplantační genetické diagnostiky 1024 embryí. 96% všech zkoumaných blastomer bylo úspěšně diagnostikováno. (31.01.2005)
  • PGD neurofibromatózy I - Zavedli jsme preimplantační genetickou diagnostiku neurofibromatózy I přímou DNA analýzou (mutační analýza s využitím genových polymorfizmů). (30.10.2004)
  • Wap - Důležité údaje z naší webové stránky si můžete přečíst i na Vašem mobilním telefonu. Na adrese www.genprogress.cz/wap jsme zřídili stručnou verzi naší stránky. (15.09.2004)
  • Zavedli jsme vyšetření 8 chromozómů - Zavedli jsme vyšetření 8 chromozómů (X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22) místo dosavadních 7 při preimplantační genetické diagnostice aneuploidií. (15.09.2004)

© GENPROGRESS s.r.o.   

Pomáháme
předcházet
vrozeným vadám