Odkazy Home
  • Informace o možnostech finanční podpory PGD Vita Humana
  • Informace o chromozómech, genetických onemocněních a prenatální diagnostice v češtině Genetika
  • Informace o preimplantační diagnostice (PGD) v češtině REPROMEDA s.r.o.
  • Informace o chromozómech a genetických onemocněních v ruštině Генетика
  • Informace o preimplantační diagnostice (PGD) v ruštině РЕПРОМЕДА o.o.o.
  • Podrobné informace o genech, chromozómech, genetických onemocněních v angličtině National Library of Medicine

© GENPROGRESS s.r.o.   

Pomáháme
předcházet
vrozeným vadám