O nás Home

Společnost Genprogress, s.r.o., byla založena v r. 2004 pro další prohloubení spolupráce mezi odborníky v léčbě poruch plodnosti, cytogenetiky a klinickými genetiky. Dosavadní úspěšná spolupráce těchto odborníků z různých pracovišť, završená narozením prvních 20 dětí po preimplantační genetické diagnostice v České republice, počatých v rámci této spolupráce, vyžadovala novou platformu, která by zpřístupnila tuto a další náročné medicínské metody širšímu okruhu center asistované reprodukce. Proto se interdisciplinární tým s dlouholetými zkušenostmi, až dosud spolupracující na základě dohod o společném vývoji a zavádění moderních cytogenetických metod, spojil v jedné společnosti. Ta dává platformu jak pro efektivní klinickou aplikaci, tak i pro další výzkum.

V posledních létech byla do klinické praxe zavedena řada nových metodik, umožňujících poznávat genetickou informaci uloženou ve spermiích, vajíčkách a embryích a zefektivnit tak jak léčbu neplodnosti, tak i včasnou diagnostiku vrozených vad. Mezi nejdůležitější patří preimplantační genetická diagnostika s využitím metod FISH a PCR a metoda SCSA pro diagnostiku zlomů chromatinu v hlavičce spermií.

Cílem společnosti bylo zavést servis v aplikaci nejmodernějších genetických a cytogenetických metod pro široký počet center asistované reprodukce a zpřístupnit tak tyto metody všem párům v České republice i okolních státech, které je potřebují pro početí zdravého potomka.

Tento cíl se daří naplňovat, společnost Genprogress, s.r.o. provádí na základě smluv preimplantační genetickou diagnostiku pro několik center asistované reprodukce. Zásluhou této spolupráce se narodily už desítky zdravých dětí po preimplantační genetické diagnostice.

© GENPROGRESS s.r.o.   

Pomáháme
předcházet
vrozeným vadám